Agenda

  1. Op zondag 20 januari '19 van 15.00 u tot 17.30 u SwingJazz@Tiliander in Cultuurcentrum Tiliander aan het Lindeplein te Oisterwijk.
  2. Op zo 27 januari '19 van 15.00 tot 18.00 u concert Proeflokaal 't Gelagh aan het Lindeplein 3 te O'wijk
  3. Op wo 6 februari '19 vanaf 20.30 u is het open podium in Proeflokaal 't Gelagh aan het Lindeplein 3 te O'wijk
  4. Op wo 6 maart '19 gaat het open podium NIET DOOR (aswoensdag)
  5. Op zo 31 maart '19 van 15.00 tot 18.00 u concert Proeflokaal 't Gelagh aan het Lindeplein 3 te O'wijk
  6. Op zondag 21 april'19 (1e Paadag) van 15.00 u tot 17.30 u SwingJazz@Tiliander in Cultuurcentrum Tiliander aan het Lindeplein te Oisterwijk.
  7. Optie op zaterdag 22 juni 2019.
  8. Op zondag 20 oktober '19 van 15.00 u tot 17.30 u SwingJazz@Tiliander in Cultuurcentrum Tiliander aan het Lindeplein te Oisterwijk.